โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนจากโครงการการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน "Coding สร้างนวัตกรรม Rovermaze ด้วยบอร์ดสมองกล" ณ ห้องประชุมเจ้าคุณพระประยุรวงศ์ โรงเรียนศึกษานารี

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th